Page 9 - Istenič Andreja, Gačnik Mateja, Horvat Barbara, Kukanja Gabrijelčič Mojca, Kiswarday Vanja Riccarda, Lebeničnik Maja, Mezgec Maja, Volk Marina. Ur. 2023. Vzgoja in izobraževanje med preteklostjo in prihodnostjo. Koper: Založba Univerze na Primorskem
P. 9
dgovor Vanja Riccarda Kiswarday
Univerza na Primorskem
Andreja Istenič vanjariccarda.kiswarday@pef.upr.si
Univerza na Primorskem
andreja.istenic@pef.upr.si Maja Lebeničnik
Univerza na Primorskem
Mateja Gačnik maja.lebenicnik@pef.upr.si
Univerza na Primorskem
mateja.gacnik@pef.upr.si Maja Mezgec
Univerza na Primorskem
Barbara Horvat maja.mezgec@pef.upr.si
Univerza na Primorskem
barbara.horvat@pef.upr.si Marina Volk
Univerza na Primorskem
Mojca Kukanja Gabrijelčič marina.volk@pef.upr.si
Univerza na Primorskem
mojca.k.gabrijelcic@pef.upr.si

Pri načrtovanju vzgojno-izobraževalnih procesov se oziramo v preteklost
in razmišljamo o prihodnosti. Vzgoja in izobraževanje se soočata z izzivi
družbeno-ekonomskih razmer, vsakokratnih politik in predvidevanja uspo-
sobljenosti mladih po končanem šolanju. V pričujoči znanstveni monografiji
osvetljujemo vzgojno-izobraževalne probleme v soočanju perspektiv prete-
klosti in prihodnosti. Sprašujemo se, kako sta bila, sta in bosta pojmovana
vzgoja in izobraževanje za uspešno učenje in spodbujanje razvoja v hitro
napredujočem tehnološkem svetu. Teoretske tradicije se gradijo v različnih
pojmovnih okvirih, ki jim omogočajo opredelitev temeljnih smotrov in na-
čel. Sobivanje disciplin v šolskem polju spodbuja plodno razpravo in nove
poglede. S prispevki v monografiji raziskovalci problemski prostor odpirajo
razpravi s predstavijo raziskovalnih problemov v luči preteklosti in prihod-
nosti. Monografija vsebuje poglobljene prispevke z različnih perspektiv in z
različnimi teoretskimi podlagami, ki osvetljujejo mnogoterost šolskega po-
lja, ravni vzgoje in izobraževanja, deležnike, procese, produkte in dosežke, ki
sestavljajo izzive v raziskovanju v izobraževanju.

Avtorji so prispevke predstavili v okviru področij izobraževanja in uspo-
sabljanja učiteljev, psihologije, specialnih didaktik ter vzgoje in izobraževanja
učencev s posebnimi potrebami. Petra Dolenc obravnava rezilientnost v po-
vezavi s pristopi k podpori le-te, saj je negovanje rezilientnosti in pozornosti
ključno pri preprečevanju psihološke stiske ter izgorelosti učiteljev. Razvojni
pogled na socialno-čustvene kompetence predstavlja Mateja Šepič; avtorica

Istenič, A., M. Gačnik, B. Horvat, M. Kukanja Gabrijelčič, V. R. Kiswarday, M. Lebeničnik, M. Mezgec in M. Volk, ur.
2023. Vzgoja in izobraževanje med preteklostjo in prihodnostjo. Koper: Založba Univerze na Primorskem.

https://doi.org/10.26493/978-961-293-255-8.9-12
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14