Page 6 - Istenič Andreja, Gačnik Mateja, Horvat Barbara, Kukanja Gabrijelčič Mojca, Kiswarday Vanja Riccarda, Lebeničnik Maja, Mezgec Maja, Volk Marina. Ur. 2023. Vzgoja in izobraževanje med preteklostjo in prihodnostjo. Koper: Založba Univerze na Primorskem
P. 6
alo

Integracija ter inkluzija v vzgoji in izobraževanju: refleksivni bibliografski
zgodovinski presek
Janez Drobnič in Katarina Česnik · 209

Zgodovina in pravičnost vključevanja otrok s posebnimi potrebami
v vzgojno-izobraževalne ustanove v Sloveniji
Katja Kokol · 225

Razvoj slovenskih učbeniških besedil za biologijo
Marianna Gergely · 239

Stališča likovnih pedagogov do izbranega poklica
Janja Batič in Primož Krašna · 259

Ustvarjalno pripovedovanje in vizualna umetnost: medpodročno povezovanje
s perspektive preteklosti, sedanjosti in prihodnosti
Barbara Baloh in Eda Birsa · 277

Zgodovinski pregled povratne informacije na področju izobraževanja
Alenka Andrejašič · 297

Slovensko šolstvo v Italiji: včeraj, danes in jutri
Sara Brezigar in Alenka Verša · 311

Gibalna aktivnost učenk in učencev osnovnih šol v Prekmurju: pogled v preteklost
in priložnosti za prihodnost
Samantha Sever in Joca Zurc · 329

Pomen gibalne dejavnosti in stanja delazmožnosti za počutje zaposlenih
v predšolski vzgoji: študija primera iz Občine Piran
Matej Plevnik, Anja Bukovšek, Irena Kleibencetl in Milan Hosta · 347

Do We Need a New Concept of School Physical Education?
Goran Šekeljić and Jovan Marković · 365

Od opeke in malte do bajtov: razvoj virtualnih muzejev
Jasmina Rejec · 379

Učenje in poučevanje evklidske geometrije: nekoč, danes in jutri
Daniel Doz, Darjo Felda in Mara Cotič · 391

The Development of Strategies for Solving Arithmetic Word Problems:
Using Keywords or Diagrams?
Eleonora Doz, Mara Cotič, and Maria Chiara Passolunghi · 411

Uporaba geometrijskega orodja v učbenikih nekoč in danes
Jerneja Bone in Daniel Doz · 427

6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11