Page 5 - Istenič Andreja, Gačnik Mateja, Horvat Barbara, Kukanja Gabrijelčič Mojca, Kiswarday Vanja Riccarda, Lebeničnik Maja, Mezgec Maja, Volk Marina. Ur. 2023. Vzgoja in izobraževanje med preteklostjo in prihodnostjo. Koper: Založba Univerze na Primorskem
P. 5
Kazalo

Predgovor
Andreja Istenič, Mateja Gačnik, Barbara Horvat, Mojca Kukanja Gabrijelčič,
Vanja Riccarda Kiswarday, Maja Lebeničnik, Maja Mezgec in Marina Volk · 9

The Role of Mindfulness and Resilience in Predicting Job Burnout among Slovenian
Primary School Teachers
Petra Dolenc · 13

Socialno-čustvena kompetenca učiteljev med preteklostjo in prihodnostjo
Mateja Šepić · 31

Razvoj kompetenc bodočih inkluzivnih pedagogov za delo z otroki z avtizmom
Maja Rejc in Vanja Riccarda Kiswarday · 47

Logopedska obravnava jecljanja in kompetence v luči preteklosti in sedanjosti
Mateja Gačnik in Andreja Istenič · 67

Informacijska pismenost: razvoj pojma od veščine do miselne naravnanosti
Tina Lekan Kraševec · 85

Robotska podpora pri pouku
Violeta Rosanda in Andreja Istenič · 101

Analiza tem zaključnih del študijskega programa Inkluzivna pedagogika do danes:
za načrtovanje prihodnosti
Vanja Riccarda Kiswarday · 123

Razlogi, ki študente predšolske vzgoje vodijo pri izbiri študija in poklica
Moris Baša in Maja Hmelak · 147

Zadovoljstvo z učiteljskim poklicem v regijah z narodnimi manjšinami v Sloveniji,
pred, med in po pandemiji covida-19
Andreja Kozmus in Mateja Pšunder · 161

Mnenja študentov razrednega pouka o prihodnji rabi digitalnih tehnologij
pri poučevanju in učenju
Andreja Klančar in Aleksander Janeš · 179

Družbeni fenomen nadarjenosti skozi čas
Polonca Pangrčič, Maruška Željeznov Seničar in Mojca Kukanja Gabrijelčič · 193

5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10