Page 7 - Istenič Andreja, Gačnik Mateja, Horvat Barbara, Kukanja Gabrijelčič Mojca, Kiswarday Vanja Riccarda, Lebeničnik Maja, Mezgec Maja, Volk Marina. Ur. 2023. Vzgoja in izobraževanje med preteklostjo in prihodnostjo. Koper: Založba Univerze na Primorskem
P. 7
Kazalo
Vizualizacija geometrijskih konceptov nekoč in danes: stališča učiteljev glede rabe
dinamične geometrije pri pouku matematike
Sanela Hudovernik · 447
The Equals Sign: The Challenges of Learning Arithmetic
Sanja Maričić, Nenad Milinković, and Marija Brković · 471
Primerjava dveh predšolskih programov v kontekstu zgodnjega učenja matematike
in sodelovanja s starši
Nataša Živkovič · 491
Integracija kvantitativne in kvalitativne metodologije v družboslovnem raziskovanju
Joca Zurc in Anuška Ferligoj · 511
Dejavniki psihičnega blagostanja študentov
Ana Bardorfer, Kristina Krže, Ajda Troha in Lejla Bešić · 529
Zadovoljevanje potrebe po avtonomiji pri učencih osnovne šole
Ana Žnidaršič in Maja Lebeničnik · 549
Povezanost med študenti med izvedbo študija na daljavo
Nataša Zrim Martinjak · 567
Doživljanje in ukrepanje žrtev spletnega nasilja med slovenskimi srednješolci
Maja Keršič in Andreja Kozmus · 587

7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12