Page 5 - Vodeb, Ksenija. 2018. Turistične atrakcije. Koper: Založba Univerze na Primorskem.
P. 5
Vsebina

7 Uvod
9 Definiranje osnovnih pojmov
9 Turistični viri (definiranje, vloga, značilnosti)
14 Komparativne in konkurenčne prednosti
18 Definiranje pojma turistična atrakcija
25 Koncept turistične atrakcije
25 Razumevanje koncepta turistične atrakcije z vidika družbenega konteksta

in kritične teorije turizma
30 Leisure class – brezdelni razred
33 Sistem turistične atrakcije
34 Leiperjev sistem turističnih atrakcij
41 Model turistične atrakcije
47 Evolucija turistične atrakcije ali MacCannellov proces sakralizacije
51 Zgodovinski razvoj turističnih atrakcij
51 Izhodišča obravnave turističnih atrakcij skozi čas
54 Zgodovinske prelomnice v razvoju turističnih atrakcij
65 Razvrščanje atrakcij
75 Turistični vplivi in turistične atrakcije
76 Vrste turističnih vplivov
84 Značilnosti turističnih vplivov
86 Razumevanje, načrtovanje in upravljanje turističnih vplivov
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10