Page 7 - Vodeb, Ksenija. 2018. Turistične atrakcije. Koper: Založba Univerze na Primorskem.
P. 7
Uvod

Turistične atrakcije v sodobnem času so često predmet strokovnih in la-
ičnih razprav, na splošno je turizem polje interesa mnogih. Zdi se povsem
razumljiv in samoumeven, nič kaj resen ali zahteven, saj na lica ljudi izva-
bi nasmeh ob prijetnih občutkih in spominih. Vsi smo radi turisti, radi
potujemo, raziskujemo in spoznavamo nove kraje. Biti na drugi strani,
ukvarjati se s ponudbo v turizmu pa je nekaj povsem drugega. Ljubezen
do potovanja, navdušenost nad turizmom in ljudmi je nasploh osnova za
uspeh v tem »poslu«, a razumevanje in upravljanje turizma zahteva prav
specifična znanja, sposobnosti, veščine in čustveno inteligenco. Proble-
matika in neučinkovitost turizma v gospodarskem, družbenem ali okolj-
skem smislu nakazuje, da je poznavanje in razumevanje turizma, njego-
vih značilnosti in specifike veliko zahtevnejše, kot se zdi na prvi pogled
ali kot laična javnost pogosto površ(i)n(sk)o vidi in ocenjuje.

V tej knjigi obravnavamo osnovno celico turizma – turistično atrak-
cijo. Kot jo definirajo mnogi avtorji (Gunn, 1997; Mill in Morrison,
2002; Kretzschmar, 2009; Sharpley, 2009), je to vitalni organ turizma,
njegova gonilna sila. Zato v knjigi obravnavamo koncept turistične atrak-
cije, njen pomen v turizmu in njeno vlogo v okviru turistične destinaci-
je in turizma. Prav tako se posvečamo razlogom, obsegu in možnostim za
razvoj in upravljanje turističnih atrakcij. Brez turistične atrakcije ni turiz-
ma, kajti ta je iniciator vsake turistične aktivnosti. Z vidika turističnega
potrošnika pa je atrakcija motiv potovanja, obiska ali doživetja. Relacije
med turistično destinacijo in turistično atrakcijo so mnogotere, nenaza-
dnje je atrakcija na trgu in v konceptualnem smislu lahko tudi destinaci-
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12