Page 5 - Uran Maravić, Maja, in Gordana Ivankovič. 2017. Zagotavljanje kakovosti v gostinstvu. Koper: Založba Univerze na Primorskem
P. 5
GOTAV LJA N JE
K AKOVOSTI
V GOSTINSTVU

Maja Uran Maravić
Gordana Ivankovič

koper
2017
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10