Page 9 - Gačnik, Aleš (ur.). UNESCO forum. Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2015
P. 9
BRAŽEVANJE IN RAZISKOVANJE

7o d r. Davor Orlič, mag. Mitja Jermol

82 UNESCO KATEDRA O ODPRTIH TEHNOLOGIJAH ZA PROSTO DOSTOPNE
86 IZOBRAŽEVALNE VIRE IN ODPRTO UČENJE
96
1o2 dr. Mitja Brilly

112 SLOVENSKI NACIONALNI ODBOR PROGRAMA IHP UNESCO

dr. Alenka Malej

MEDVLADNA OCEANOGRAFSKA KOMISIJA UNESCA — DELOVANJE V SLOVENIJI

Davor Šoštarič

IZUM V VLOGI UNESCOVEGA REGIONALNEGA CENTRA

d r. Irena Lazar

UNESCO UNI-TWIN MREŽA IN FAKULTETA ZA HUMANISTIČNE ŠTUDIJE
UNIVERZE NA PRIMORSKEM

d r. Aleš Gačnik

UNESCO UNITWIN NETWORK — KULTURA, TURIZEM IN RAZVOJ:
HISTORIČNI ORIS IN PERSPEKTIVE MREŽENJA

MLADI IN UNESCO

128 Ljubica Kosmač, Jože Bogataj
134
UNESCO ASP MREŽA SLOVENIJE — MREŽA UNESCO ŠOL IN VRTCEV

Ajda Gracia Golob

UNESCO MLADINSKA PLATFORMA

IDENTITETA IN KOMUNICIRANJE

140 M arjutka Hafner
146
MOČ ZNAMKE UNESCO
158
d r. Aleš Gačnik

UNESCO FESTIVAL KOT POVEZOVALNI, KOMUNIKACIJSKI
IN PROMOCIJSKI GLOKALNI MEDIJ

P olona Iskra

VIZUALIZIRANI SPOMINI

166 SEZNAM AVTORJEV
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14