Page 6 - Gačnik, Aleš (ur.). UNESCO forum. Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2015
P. 6
- Kataložni zapis o publikaciji 
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana
001:061.1(100)(0.034.2)
      UNESCO forum [Elektronski vir] : strokovna monografija /
[besedila napisali Stanislav Pejovnik ... [et al.] ;
ur. Aleš Gačnik ; fotografije Polona Iskra ... et al.].
- El. knjiga. - Koper : Založba Univerze na Primorskem, 2015
ISBN 978-961-6984-15-7 (pdf) 
ISBN 978-961-6984-16-4 (html) 
1. Pejovnik, Stane 2. Gačnik, Aleš 
282746880 
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11