Page 7 - Gačnik, Aleš (ur.). UNESCO forum. Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2015
P. 7
SCO FORUM

Uredil:
Aleš Gačnik
Predgovor:
Aleš Gačnik
Besedila napisali:
Stanislav Pejovnik, Aleš Gačnik, Tadeja Jere Jakulin, Peter Bossman, Rosana Cerkvenik,
Dejan Veranič, Barbara Zupanc, Tatjana Dizdarevič, Adela Pukl, Gordana Beltram, Mojca Kunst,
Teo Hrvoje Oršanič, Suzana Fajmut Štrucl, Mojca Gorjup Kavčič, Bojan Režun, Davor Orlič,
Mitja Jermol, Mitja Brilly, Alenka Malej, Davor Šoštarič, Irena Lazar, Ljubica Kosmač, Jože Bogataj,
Ajda Gracia Golob, Marjutka Hafner
Lektura in korektura:
Davorin Dukič
Fotografije:
Polona Iskra, Borut Lozej, Anja Jerin, Petra Mrak, Gordana BeltramRobert Zabukovec,
Mojca Gorjup Kavčič, Tomo Jeseničnik, Davor Orlič, Ivana Pintarič, Aleš Gačnik, Yoel Mansfeld,
Nace Pruš, Irena Lazar, arhiv Parka Škocjanske jame, Dosje nominacije 'Dediščina živega srebra
Almadén in Idrija, Arhiv Kozjanskega parka, arhiv Podzemlja Pece, Arhiv Nacionalnega inštituta za
biologijo / Morska biološka postaja, Arhiv FHŠ UP, Arhiv UNESCO mladinska platform, Jan Sedej
Tehnična asistenca:
Natalija Toth
Oblikovanje in prelom in priprava za izdajo:
s.kolibri
Priprava za izdajo:
dr. Jonatan Vinkler
Izdala in založila:
Založba Univerze na Primorskem,
Titov trg 4, SI-6000 Koper,
Koper 2015 
Glavni urednik:
dr. Jonatan Vinkler 
Vodja založbe:
Alen Ježovnik
isbn 978-961-6984-15-7 (www.hippocampus.si/isbn/978-961-6984-15-7.pdf)
isbn 978-961-6984-16-4 (www.hippocampus.si/isbn/978-961-6984-16-4/index.html)

© 2015 Založba Univerze na Primorskem
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12