Page 2 - 8th European Congress of Mathematics. 20-26 June 2021. Presentation of Plenary, Invited, Public, Abel and Prize Speakers at the 8ECM.
P. 2
European Congress of Mathematics
20–26 June 2021 • Portorož, Slovenia
Presentation of Plenary, Invited, Public, Abel and Prize Speakers at the 8ECM
Edited by
Nino Bašic´
Ademir Hujdurovic´
Klavdija Kutnar
Tomaž Pisanski
Vito Vitrih

Published by University of Primorska Press
Koper, Slovenia • www.hippocampus.si

© 2021 University of Primorska

Electronic Edition
https://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-293-071-4.pdf
https://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-293-072-1/index.html
https://doi.org/10.26493/978-961-293-071-4

Kataložni zapis o publikaciji (CIP) pripravili
v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani
COBISS.SI-ID = 65201411
ISBN 978-961-293-071-4 (pdf)
ISBN 978-961-293-072-1 (html)
   1   2   3   4   5   6   7