Arhivi Kategorije: Knjižne novosti

Preživetje in podjetnost

Znanstvena monografija Preživetje in podjetnost
postavlja pod vprašaj prevladujočo predpostavko, da je kmet na Slovenskem stremel izključno k preživetju in da so bile dejavnosti onkraj samooskrbnega kmetijstva izraz gole potrebe. Nasprotno je videti, kmet izkazuje podjetnost in sposobnost sooblikovanja zgodovine in gospodarstva tudi onkraj podeželja, slovenska zgodovina pa se s tem pokaže v bistveno kompleksnejši in zanimivejši podobi.
Preživetje in podjetnost je druga knjiga v nizu rezultatov projekta Integrirana kmečka ekonomija na Slovenskem v primerjalni perspektivi, v kateri se osredotočamo na slovenski prostor v razponu od zadnjih stoletij srednjega veka vse do današnjih dni.

Tiskana izdaja | 370 str., 36 EUR | Nakup
Elektronska izdaja | FlipBook | PDF | HTML5

English for Education Studies

This new revised edition of English for Education Studies introduces several new features aimed at further developing the students’ English language competences and enhancing their interest in the topics discussed. It also takes into account feedback received from students over the last years.
The course book is designed to meet the needs of students studying in the field of education studies, its ultimate aim is to provide students with knowledge and skills needed to communicate in English confidently and efficiently in a variety of educational settings.

122 str., 12 EUR | Nakup

Nova glasba v »novi« Evropi med obema svetovnima vojnama

Znanstvena monografija Nova glasba v »novi« Evropi med obema svetovnima vojnama se posveča raziskavam slogovne in kompozicijsko-tehnične raznolikosti obdobja med obema svetovnima vojnama in vzpostavljanjem kavzalnega odnosa med slogovnimi specifikami posameznih zgodovinskih segmentov in družbenimi spremembami v t. i. »novi« Evropi po prvi svetovni vojni. Le ta je ne le povsem na novo začrtala evropske meje, temveč vplivala tudi na postopno preoblikovanje nacionalnih ideologij ter miselnih okvirov večine tedanjega prebivalstva.

Studia musicologica Labacensia 2

FlipBook | PDF | HTML5

 

Poučevanje nadarjenih učencev v osnovni šoli

Delo dr. Mojce Kukanja Gabrijelčič Poučevanje nadarjenih učencev v osnovni šoli predstavlja eno najcelovitejših monografij s področja poučevanja nadarjenih učencev na primeru izbranih tem iz družboslovja, ki je do sedaj izšla v slovenskem prostoru. Avtorica v njej prikazuje konkretne primere ustrezne pedagoške prakse vzgojno-izobraževalnega dela nadarjenih in talentiranih učencev, s proaktivnim pristopom izobraževanja nadarjenih, ki se prične z ugotavljanjem realnih potreb in skrbi učenca.

196 str., 20 EUR | Nakup

 

The Importance of Education in Kindergarten

Monografija The Importance of Education in Kindergarten With an Emphasis on Different
Types of Education je sistematično in vsebinsko bogato delo, ki se odlikuje po svoji akademski in strokovni utemeljenosti. Prvo poglavje obravnava splošen pogled na vzgojo in izobraževanje v vrtcu,  v naslednjih treh pa je vsebina osredinjena na vzgojo za medije, okoljsko vzgojo in vzgojo za trajnostni razvoj ter na interkulturno vzgojo. Monografija je namenjena tako znanstvenikom in študentom kot tudi učiteljem in
vzgojiteljem ter drugim strokovnim delavcem v celotni vertikali izobraževanja.

104 str., 12 EUR | Nakup

 

StuCoSRec 2017 Procceedings

The 4th Student Computer Science Research Conference
is an answer to the fact that modern PhD and
MSc programs foster early research activity among the
students of computer science. The prime goal of the
conference is to become a place for students to present
their research work and hence further encourage
students for an early research. In line with this, StuCoSRec 2017 Procceedings exhibit research efforts of students from Slovenia, Austria, Croatia, Hungary, and Italy.

FlipBook | PDF | FlipBook for iPad

Zagotavljanje kakovosti v gostinstvu

Vsaka turistična destinacija ali organizacija, ki nastopa na trgu, išče neko vrsto prednosti pred tekmeci oziroma načine, da se razlikuje od drugih turističnih ponudnikov v očeh porabnika. Najti takšno prednost, ki bo dolgoročna in je ne bo lahko imitirati, je pravi izziv. Kaj je potrebno turistični destinaciji ali organizaciji postoriti, da si ustvari konkurenčno prednost? Monografija je nastala kot del ciljnega raziskovalnega programa Program celovitega spodbujanja kakovosti v turizmu in prinaša rezultate dveh raziskav o zagotavljanju kakovosti in vpeljavi sistema USALI v slovensko hotelirstvo.

FlipBook | PDF | FlipBook for iPad

Zdravje delovno aktivne populacije

Zbornik Zdravje delovno aktivne populacije prinaša prispevke z istoimenske konference, ki bo potekala 22. septembra 2017 v Portorožu. V prispevkih avtorji predstavljajo aktualne študije in sodobne pristope, ki se uporabljajo v praksi na področju zdravstvene preventive in promocije zdravja delovno aktivne populacije. Publikacija je namenjena strokovnjakom iz prakse, raziskovalcem, visokošolskim učiteljem in študentom, ki se posredno ali neposredno ukvarjajo s področjem javnega zdravja in z njim povezanih strok.

FlipBook | PDF | FlipBook for iPad

Ocenjevanje kakovosti v gostinstvu

Pri izbiri restavracij se pogosto znajdemo pred vprašanjem, kako ugotoviti njihovo kakovost; monografija Maje Uran Maravič Ocenjevanje kakovosti v gostinstvu zato podaja poskus pregleda ocenjevanja kakovosti na tem področju. Njen osnovni namen je bil oblikovati predloge za razvoj kakovosti v prehrambenem gostinstvu, ki so jih avtorji strnili  v treh smereh: oblikovali so priporočila za vključevanje v mednarodne gastronomske vodnike, za oblikovanje nacionalnega znaka kakovosti in za splošni razvoj kadrov v gostinstvu.

FlipBook | PDF | FlipBook for iPad

Učenje in poučevanje geometrije v osnovni šoli

V zbirki Ludus je izšla nova znanstvena monografija Sanele Mešinović, Mare Cotič in Amalije Žakelj Učenje in poučevanje geometrije v osnovni šoli.

Geometrija je ena izmed matematičnih disciplin, ki jo vsakodnevno uporabljamo pri reševanju življenjskih problemov, kar je tudi eden izmed razlogov, zakaj bi morala imeti pomembno mesto v osnovnošolski matematiki.

Izdajo sta financirala Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Monografija je izšla v tiskani obliki in je brezplačna.