Prodaja

Učbenike in druge publikacije je mogoče naročiti po elektronski pošti zalozba@upr.si.

Kupnino za učbenik nakažite na SI56011006000001866  Univerza na Primorskem:

 • Baloh, Barbara. 2019. Umetnost pripovedovanja otrok v zgodnjem otroštvu.
  sklic 00 1056592-vpisna številka študenta, 18 EUR
 • Bratož, Silva, in Mojca Žefran. 2018. English for Education Studies. 2. izdaja.
  sklic 00 1056383-vpisna številka študenta, 12 EUR
 • Drobnič, Janez. 2018. Kariera in osebe s posebnimi potrebami.
  sklic 00 1056529-vpisna številka študenta, 24 EUR
 • Kranjčan, Mitja. 2016. Od igre do projekta.
  sklic 00 1056455-vpisna številka študenta, 20 EUR
 • Kukanja Gabrijelčič, Mojca. 2017. Poučevanje nadarjenih učencev v osnovni šoli.
  sklic 00 1056359-vpisna številka študenta, 20 EUR
 • Kukanja Gabrijelčič, Mojca, in Keli Gorela. 2018.  Nadarjenost na predšolski stopnji.
  sklic 00 1056525-vpisna številka študenta, 20 EUR
 • Lepičnik Vodopivec, Jurka, in Maja Hmelak. 2016. Strokovni izzivi vzgojiteljskega poklica.
  sklic 00 1056467-vpisna številka študenta, 12 EUR
 • Lepičnik Vodopivec, Jurka, in Maja Hmelak. 2017. The Importance of Education in Kindergarten.
  sklic 00 1056363-vpisna številka študenta, 12 EUR
 • Lepičnik Vodopivec, Jurka, in Maja Hmelak. 2018. Vzgojitelj predšolskih otrok in skrb za lastni profesionalni razvoj.
  sklic 00 1056512-vpisna številka študenta, 14 EUR
 • Lepičnik Vodopivec, Jurka, in Maja Hmelak. 2019. Spodbudno okolje in participacija predšolskega otroka v vrtcu.
  sklic 00 1056595-vpisna številka študenta, 15 EUR
 • Lepičnik Vodopivec, Jurka, in Maja Hmelak. 2020. Dnevna rutina v vrtcu in njen  pomen za razvoj predšolskega otroka.
  sklic 00 1056030-vpisna številka študenta, 16 EUR
 • Retar, Iztok. 2019. Zgodnje gibalno učenje in poučevanje.
  sklic 00 1056594-vpisna številka študenta, 20 EUR
 • Štemberger, Tina. 2020. Uvod v pedagoško raziskovanje.
  sklic 00 1056033-vpisna številka študenta, 16 EUR
 • Volk, Marina. 2019. Medpredmetne povezave z matematiko na razredni stopnji.
  sklic 00 1056593-vpisna številka študenta, 12 EUR
 • Teršek, Andraž. 2017. Socialna ustavna demokracija: iz filozofije in teorije v prakso.
  sklic 00 1056317-vpisna številka študenta, 25 EUR

V naročilu navedite svoj naslov in ga skupaj s potrdilom v vplačilu
pošljite na zalozba@upr.si

Za študente Univerze na Primorskem je poštnina brezplačna.