Odprta znanost

Vprašanje odprte znanosti je zadnja leta v središču razprav o prihodnosti raziskav in dostopa do znanstvenih informacij. Odprta znanost pomeni nov pristop k znanstvenem procesu, ki temelji na načelih dostopnosti, ponovne uporabe rezultatov raziskav in uporabi spletnih tehnologij.

Pomemben prispevek k prehodu v odprto znanost predstavlja Plan S, ki je iniciativa za objavljanje v odprtem dostopu. Ključno načelo določa, da so od leta 2021 vse znanstvene objave, ki izvirajo iz javno financiranih raziskav, objavljene v revijah ali na platformah, ki omogočajo odprti dostop.


Povezave


Kontakt