Management

E-ISSN 1854-4231Navodila avtorjem Guidelines for authors


Mednarodni indeksi | Indexing and Abstracting
EconPapers | Erih Plus | Anvur


O reviji. Revija Management je strokovna revija, ki pokriva različna področja managementa, ekonomije, podjetništva, prava, dizajna in ostalih tematik povezanih z managementom v pridobitnih in nepridobitnih organizacijah. Namen revije je zagotavljati aktualne in uporabne vsebine, ki bodo nudile pregled razvojnih trendov, uporabnih modelov in pristopov ter dobrih praks s področja managementa. K pripravi prispevkov so vabljeni tako domači kot tuji avtorji, ki želijo prispevati k razvoju managerske prakse. Revija je namenjena managerjem, podjetnikom, svetovalcem, strokovnjakom in študentom, ki s ukvarjajo z managementom in sorodnimi področji sodobne družbe. Revija izhaja dvakrat letno (junija in novembra) v slovenščini s povzetki v angleščini, tuji avtorji so vabljeni k oddaji prispevkov v angleškem jeziku.

Revija pokriva naslednja področja: management in izzivi sodobne družbe, management in ekonomija, management in finančni trgi, management in podjetništvo, management in pravo, management in vodenje, management in geopolitika, management in dizajn, management in prenos znanja, management in zdravstvo, management in turizem, management in marketing, management in računovodstvo, management in digitalna tehnologija, management in trajnostni razvoj, management in jeziki.

V reviji objavljeni prispevki so kategorizirani kot strokovni članki (1.04).

Aims and scope. Management is a professional journal covering fields ranging from management to economics, entrepreneurship, law and design, which covers topics relevant to both profit and non-profit organizations. The journal aims to address up-to-date topics by offering reviews of developmental trends, models and approaches as well as good practices in management. Domestic and foreign authors willing to contribute towards the development of viable managerial practice are invited to submit their contributions. Management’s target readership are managers, entrepreneurs, advisors, experts and students who are professionally involved in management as well as the general public interested in these important fields. The journal is published biannually (in June and November) in the Slovene language with English abstracts; authors from abroad can submit their contributions in English.

Topics covered: management & challenges of contemporary society, management & economics, management & financial markets, management & entrepreneurship, management & law, management & leadership, management & geopolitics, management & design, management & knowledge transfer, management & health industry, management & tourism, management & marketing, management & accounting, management & digital technologies, management & sustainable development, management & languages.


Uredništvo | Editorial Office
UP Fakulteta za management, Izolska vrata 2, 6000 Koper, Slovenia
management@fm-kp.si

Glavni in odgovorni urednik | Editor in Chief
Klemen Kavčič, UP Fakulteta za management
klemen.kavcic@fm-kp.si

Uredniki | Editors
Daniel Bratina, UP Fakulteta za management
Tina Bratkovič Kregar, UP Fakulteta za management
Dušan Gošnik, UP Fakulteta za management
Mateja Jerman, UP Fakulteta za management
Suzana Laporšek, UP Fakulteta za management
Igor Rižnar, UP Fakulteta za management
Primož Šterbenc, UP Fakulteta za management
Elizabeta Zirnstein, UP Fakulteta za management


Management je prosto dostopna revija pod pogoji
Creative Commons CC BY-SA 4.0.

Vsi članki so prosto in stalno dostopni na spletni strani revije takoj po objavi,
brez registracije ali naročnine. Bralci lahko brez omejitev berejo, shranjujejo, kopirajo, razširjajo in tiskajo celotna besedila vseh člankov; po njih lahko tudi brskajo in nanje naredijo povezave ter jih uporabljajo na vse druge zakonite načine.
Revijo arhivira Narodna in Univerzitetna knjižnica.

Management is an open-access journal distributed under the terms of the
Creative Commons CC BY-SA 4.0 licence.
All articles are freely and permanently accessible online immediately
upon publication, without subscription charges or registration barriers.
Readers are allowed to read, download, copy, distribute, print, search,
or link to the full texts of all articles and to use them for any other lawful purpose.
The Journal is archived by the National and University Library of Slovenia.