Arhivi Kategorije: Knjižne novosti

Prehodi v različnih socialnih in izobraževalnih okoljih

Obsežna znanstvena monografija Prehodi v različnih socialnih in izobraževalnih okoljih je v slovenskem prostoru prvo delo, osredotočeno na vsebinsko različne prehode, ki pogosto niso prepoznani in deležni posebne pozornosti. Obravnava situacije, za katere je značilen prehod iz znanega v neznano okolje oz. prehajanje v nove okoliščine. Monografija vsebuje več kot 30 prispevkov avtorjev z različnih znanstvenih področij, ki ugotavljajo da so prehodi dinamični in večplastni procesi, ki vključujejo številne do sedaj spregledane dejavnike. Razmere, ki so nastale kot posledica epidemije covida-19, so nas spodbudile tudi k razmišljanju o posledicah hitrih prilagajanj na nove okoliščine, ki vodijo v negotovost, obenem pa predstavljajo priložnosti za učenje in razvoj.

581 str., 39 EUR | Predogled

Zdravje starostnikov

Zbornik Zdravje starostnikov prinaša recenzirane povzetke prispevkov pete znanstvene in strokovne konference z mednarodno udeležbo, ki jo organizira Fakulteta za vede o zdravju; letošnja  je posvečena izmenjavi mnenj, izsledkov raziskav in izkušenj strokovnjakov s področja zdravja starejših odraslih. V prispevkih so zajete tematike s področja prehrane za zdravje starejših odraslih, pomena gibalne aktivnosti, tehnoloških rešitev, psihologije in sociologije, ter fizioterapije. Namen konference je ponuditi celosten pregled na problematiko zdravja starostnikov in spodbuditi raziskovalce, strokovnjake in študente k nadaljnjemu razmišljanju, delu, raziskovanju in ukrepanju na tem področju.

PDF | FlipBook

Prenovljena revija Management

Izšla je nova številka revije Management, ki se je v letošnjem letu preoblikovala iz znanstvene v strokovno revijo in dobila novo grafično podobo. Prinaša prispevke o pomenu uspešnega sodelovanja med šolstvom in gospodarstvom, slovenskem trgu faktoringa, podjetniških namerah študentov v povezavi z zaznavanjem ovir v okolju, celostni nakupni izkušnji v luči sprememb v današnjem času nastajanju nove multipolarne globalne ureditve in vlogi LR Kitajske v njej. V drugem delu revije najdete tudi aktualne informacije o dejavnostih na UP Fakulteti za management.

PDF

Krizne intervence v vzgojnih zavodih

Monografija Krizne intervence v vzgojnih zavodih (strokovnih centrih) prinaša rezultate raziskave o kriznih intervencah, ki je pokazala, da je potrebno, da strokovni centri najdejo svoje vire in priložnosti za delo v kriznih situacijah. Obstaja plejada tehnik in pristopov, vsekakor noben ne pomeni rešilnega izhoda a priori, vedno je povezan z ustrezno usposobljenostjo in držo tako strokovnih delavcev kot kulture ustanove. Izredno pomembni so etični standardi in ohranjanje socialnopedagoških usmeritev. Meje in povezanosti strokovnega funkcionalnega mrežnega delovanja so nujne, da se ne zaide v preveč medicinski ali kaznovalen pristop ali premalo strukturirano in diferencirano okolje znotraj strokovnega centra.

234 str., 20 EUR | Predogled

Možnosti aktivnega staranja

Pedagoški študij in z njim povezano bodoče poklicno udejstvovanje sta ključna za kakovostno izobraževanje otrok in mladine. Kakovost izobraževanja bodočih pedagoških delavcev je namreč primarnega pomena za nadaljnje delo, saj je najpomembnejši šolski dejavnik, ki vpliva na dosežke učencev. Izvajanje konceptualne kontinuitete, kjer je na eni strani poskrbljeno za
strokovno uvajanjemladih v poklic, na drugi pa za aktivno staranje in razbremenitev starejših kolegov, je ključna nevralgična točka pri zadovoljevanju osnovnih poklicnih in osebnostnih potreb obeh skupin. Monografija preučuje položaj pedagoških delavcev in z njimi povezanega aktivnega staranja ter položaj bodočih pedagoških delavcev.

PDF | HTML

V tišini spomina

Monografija V tišini spomina: »Eksodus« in Istra se skozi izkušnje in spomine različnih posameznikov
predvsem sprašuje o prostovoljnosti migracij iz obalnih mest in širše Primorske po letu 1945. Nakaže, kako je vsakokratna »prostovoljna« odločitev bila dejansko družbeno-zgodovinsko, politično-ekonomsko in še kako drugače pogojena. Enako pomembna je tudi ugotovitev, da »nihče ni čist«, da je lahko tako vsak posameznik kot vsaka skupnost vedno obenem krvnik in žrtev, a da ravno prepoznanje tega, kot tudi priznavanje svoje in bolečine drugega lahko šele omogočita spravo in sobivanje. Avtorica, dr. Katja Hrobat Virloget, rekonstruira več vidikov migracij ter se osredotoča ne samo na vidike »spominjanja«, temveč tudi na tiste, nič manj pomembne, zavite v molk.

PDF | HTML

12th Triple i Conference

The Intuition, Imagination and Innovation in Suicidology Conference is an international annual event organized by the Slovene Centre for Suicide Research (Andrej Marušič Institute, University of Primorska) in collaboration with FAMNIT (University of Primorska). Our aim is to increase awareness and knowledge about suicide and thus contribute to the development of suicide prevention and postvention activities. In recent years, the conference has developed into a platform for fruitful discussions among distinguished experts in suicide research and prevention, interacting with young and perspective suicidologists and other mental health professionals.

PDF | HTML

Mitska krajina

Knjiga Mitska krajina: iz različnih perspektiv obsega interdisciplinarni in hkrati aplikativni pogled na prezentacijo mitskih parkov; sodelovanje strokovnjakov različnih strok je pri apliciranju in predstavitvi tovrstne dediščine za širšo javnost nujno, le tako se namreč lahko dediščino zaščiti pred škodljivim ravnanjem in neustreznimi interpretacijami ter se jo obvaruje, da ne zdrsne na raven zgolj »komercialnega turističnega produkta«. Pristop, obravnava in smernice v tej knjigi  so tako lahko model morebitnim drugim podobnim projektom. Poudarek knjige je na mitski krajini in pripovedni tradiciji, ki sta obravnavani iz multidisciplinarne, a tudi interdisciplinarne znanstvene perspektive: etnologije, arheologije, zgodovine, geografije in dediščinskih študij.

PDF | HTML

Opereta med obema svetovnima vojnama

Monografija zbirke Studia musicologica Labacensia z naslovom Opereta med obema svetovnima vojnama: Ob stoletnici začetka delovanja Opere Slovenskega narodnega gledališča Maribor postavlja v središče opereto, saj se zdi nekakšna bela lisa v dosedanjem slovenskem muzikološkem raziskovanju. Pogosto opazovana kot trivialna je zvrst pri nas kot tudi ponekod drugod v Evropi po krivici dolgo ostajala na obrobju raziskovalnega zanimanja. Glasbeno scensko uprizarjanje poznega 19. stoletja je bilo nasprotno kar najmočneje zaznamovano z opereto. Vsebinsko aktualna, vizualno učinkovita in muzikalno privlačna ni živela le v duhu svojega časa, temveč tudi z njim, in postala fenomen, ki je obvladoval odrske deske po vsej Evropi.

Studia musicologica Labacensia 5
PDF | HTML