Program NARA


Na čuječnosti temelječe soočanje z vsakdanjikom

Program NARA je zasnovan za boljše soočanje s stresnimi življenjskimi situacijami in za preprečevanje ter obvladovanje depresije. Ponuja niz preprostih in učinkovitih strategij, ki jih lahko uporabljamo za izboljšanje svojega duševnega in telesnega zdravja. Beseda NARA v sanskrtu pomeni človek.

Temelj programa predstavlja na čuječnosti temelječa kognitivna terapija (Mindfullness-Based CognitiveTherapy, MBCT). To je pristop, ki za boljše obvladovanje stresa in depresije združuje starodavna znanja meditacije z novimi, znanstveno potrjenimi spoznanji kognitivne terapije, ene najbolj uveljavljenih oblik psihoterapije.

Vaje čuječnosti predstavljajo priložnost za čuječe sprejemanje vsakdanjika tudi v težkih situacijah ali ob soočanju z življenjskimi izzivi. Preko vaj lahko vadimo izklapljanje naših avtomatičnih odzivov, ki so pogosto manj funkcionalni, in jih nadomestimo s takšnimi, ki nam pomagajo pri izboljševanju počutja. Vaje se osredotočajo na učenje življenja s polno pozornostjo, (pre)usmerjanje pozornosti kot načinom soočanja z življenjskimi ovirami ter negovanje čuječega sprejemanja in prijaznosti vsak dan in v vsakem trenutku. Namenjene so tako tistim, ki so čuječnosti že vešči, kot tistim, ki se s čuječnostjo šele spoznavajo.

 1. Čuječe prehranjevanje
  Vita Poštuvan in Meta Lavrič
 2. Opazovanje telesa
  Alenka Tančič Grum
 3. Meditacija sede s pozornostjo na dihanje
  Vita Poštuvan
 4. Čuječa hoja
  Vita Poštuvan in Meta Lavrič
 5. Dihalni prostor v treh korakih
  Vita Poštuvan in Meta Lavrič
 6. Čuječe gibanje
  Vita Poštuvan in Meta Lavrič
 7. Čuječe gledanje in poslušanje
  Vita Poštuvan in Meta Lavrič
 8. Osredotočanje na dihanje in telo
  Vita Poštuvan in Meta Lavrič
 9. Dihalni prostor z akcijskim korakom
  Vita Poštuvan in Meta Lavrič
 10. Meditacija ljubeče prijaznosti
  Vita Poštuvan in Meta Lavrič
 11. Meditacija s pesmijo (vsakdanja čuječnost)
  Vita Poštuvan in Meta Lavrič

Posnetki so nastali v sklopu projekta Upravljanje z mejami med delom in zasebnim življenjem in izgorelost: preučevanje povezovalnih mehanizmov in robnih pogojev (J5-9449) in programske skupine Živ? Živ! Raziskovanje in preprečevanje samomora (P3-0384).


Program NARA: na čuječnosti temelječe soočanje z vsakdanjikom
Uredili Vita Poštuvan in Meta Lavrič
Zvok in produkcija SHOWTEC, televizijska produkcija d.o.o.
Izdala Založba Univerze na Primorskem
zalozba.upr.si
© Univerza na Primorskem

Brezplačna spletna izdaja
https://doi.org/10.26493/978-961-293-125-4

Kataložni zapis o publikaciji (CIP) pripravili
v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani
COBISS.SI-ID 87223043
ISBN 978-961-293-125-4