Krizne intervence v vzgojnih zavodih

Monografija Krizne intervence v vzgojnih zavodih (strokovnih centrih) prinaša rezultate raziskave o kriznih intervencah, ki je pokazala, da je potrebno, da strokovni centri najdejo svoje vire in priložnosti za delo v kriznih situacijah. Obstaja plejada tehnik in pristopov, vsekakor noben ne pomeni rešilnega izhoda a priori, vedno je povezan z ustrezno usposobljenostjo in držo tako strokovnih delavcev kot kulture ustanove. Izredno pomembni so etični standardi in ohranjanje socialnopedagoških usmeritev. Meje in povezanosti strokovnega funkcionalnega mrežnega delovanja so nujne, da se ne zaide v preveč medicinski ali kaznovalen pristop ali premalo strukturirano in diferencirano okolje znotraj strokovnega centra.

234 str., 20 EUR | Predogled

Možnosti aktivnega staranja

Pedagoški študij in z njim povezano bodoče poklicno udejstvovanje sta ključna za kakovostno izobraževanje otrok in mladine. Kakovost izobraževanja bodočih pedagoških delavcev je namreč primarnega pomena za nadaljnje delo, saj je najpomembnejši šolski dejavnik, ki vpliva na dosežke učencev. Izvajanje konceptualne kontinuitete, kjer je na eni strani poskrbljeno za
strokovno uvajanjemladih v poklic, na drugi pa za aktivno staranje in razbremenitev starejših kolegov, je ključna nevralgična točka pri zadovoljevanju osnovnih poklicnih in osebnostnih potreb obeh skupin. Monografija preučuje položaj pedagoških delavcev in z njimi povezanega aktivnega staranja ter položaj bodočih pedagoških delavcev.

PDF | HTML

V tišini spomina

Monografija V tišini spomina: »Eksodus« in Istra se skozi izkušnje in spomine različnih posameznikov
predvsem sprašuje o prostovoljnosti migracij iz obalnih mest in širše Primorske po letu 1945. Nakaže, kako je vsakokratna »prostovoljna« odločitev bila dejansko družbeno-zgodovinsko, politično-ekonomsko in še kako drugače pogojena. Enako pomembna je tudi ugotovitev, da »nihče ni čist«, da je lahko tako vsak posameznik kot vsaka skupnost vedno obenem krvnik in žrtev, a da ravno prepoznanje tega, kot tudi priznavanje svoje in bolečine drugega lahko šele omogočita spravo in sobivanje. Avtorica, dr. Katja Hrobat Virloget, rekonstruira več vidikov migracij ter se osredotoča ne samo na vidike »spominjanja«, temveč tudi na tiste, nič manj pomembne, zavite v molk.

PDF | HTML

12th Triple i Conference

The Intuition, Imagination and Innovation in Suicidology Conference is an international annual event organized by the Slovene Centre for Suicide Research (Andrej Marušič Institute, University of Primorska) in collaboration with FAMNIT (University of Primorska). Our aim is to increase awareness and knowledge about suicide and thus contribute to the development of suicide prevention and postvention activities. In recent years, the conference has developed into a platform for fruitful discussions among distinguished experts in suicide research and prevention, interacting with young and perspective suicidologists and other mental health professionals.

PDF | HTML

Mitska krajina

Knjiga Mitska krajina: iz različnih perspektiv obsega interdisciplinarni in hkrati aplikativni pogled na prezentacijo mitskih parkov; sodelovanje strokovnjakov različnih strok je pri apliciranju in predstavitvi tovrstne dediščine za širšo javnost nujno, le tako se namreč lahko dediščino zaščiti pred škodljivim ravnanjem in neustreznimi interpretacijami ter se jo obvaruje, da ne zdrsne na raven zgolj »komercialnega turističnega produkta«. Pristop, obravnava in smernice v tej knjigi  so tako lahko model morebitnim drugim podobnim projektom. Poudarek knjige je na mitski krajini in pripovedni tradiciji, ki sta obravnavani iz multidisciplinarne, a tudi interdisciplinarne znanstvene perspektive: etnologije, arheologije, zgodovine, geografije in dediščinskih študij.

PDF | HTML

Opereta med obema svetovnima vojnama

Monografija zbirke Studia musicologica Labacensia z naslovom Opereta med obema svetovnima vojnama: Ob stoletnici začetka delovanja Opere Slovenskega narodnega gledališča Maribor postavlja v središče opereto, saj se zdi nekakšna bela lisa v dosedanjem slovenskem muzikološkem raziskovanju. Pogosto opazovana kot trivialna je zvrst pri nas kot tudi ponekod drugod v Evropi po krivici dolgo ostajala na obrobju raziskovalnega zanimanja. Glasbeno scensko uprizarjanje poznega 19. stoletja je bilo nasprotno kar najmočneje zaznamovano z opereto. Vsebinsko aktualna, vizualno učinkovita in muzikalno privlačna ni živela le v duhu svojega časa, temveč tudi z njim, in postala fenomen, ki je obvladoval odrske deske po vsej Evropi.

Studia musicologica Labacensia 5
PDF | HTML

La lingua italiana nell’educazione in contesti plurilingui

La monografia scientifica La lingua italiana nell’educazione in contesti plurilingui: diritto, scelta, opportunità tratta la didattica della lingua italiana fuori dai confini dell’Italia. La monografia riporta contributi di più autori che si occupano dell’insegnamento dell’italiano a diversi livelli di conoscenza e in diversi ambiti dell’Europa centrale (Slovenia, Austria) e meridionale (Albania, Grecia). Nella monografia il lettore può trovare il materiale adeguato per l’approfondimento dei principi teorici e pratici nella pianificazione e realizzazione delle lezioni della lingua italiana in diversi ambiti. Può inoltre trovare anche i più aggiornati risultati e tendenze delle ricerche sul campo ed avere così
un punto di partenza per ulteriori analisi  nell’ambito della didattica della lingua.

» Contenuto

Izpod krivoverskega peresa

Monografija prinaša raziskavo imaginarija in idearija Martina Luthra v odnosu do srednjeveških mentalitetnih kategorij in sprememb v znanosti med 16. in 19. stoletjem. Ugotavlja, da je poglavitni tekstni proces, ki je botroval nastanku opusa Primoža Trubarja, in tako slovenske književnosti 16. stoletja, prevajanje. Prinaša analizo treh prevajalskih paradigem, ki so evropsko učeno kulturo zaznamovale pred nastopom reformacije, ter kulturnozgodovinsko interpretacijo političnega, verskega in kulturnega koncepta translatio. Tako ugotavlja, da je bilo za Primoža Trubarja značilno, da je nemški in/ali latinski izvirnik v slovenskem jeziku (po)ustvaril še enkrat, da je izdelal tekst, za katerega je menil, da avtentično reprezentira pomen izvirnika.

» Vsebina

Interdisciplinarna obravnava zdravega staranja

S predstavitvijo najnovejših znanstvenih in strokovnih prispevkov na področju obravnave zdravega staranja v pričujoči monografiji želimo starost in staranje prebivalstva najprej identificirati kot globalni problem današnje družbe ter nato predstaviti epidemiologijo najpogostejših bolezni in zdravstvenih težav starejših odraslih. Avtorji prispevkov predstavljajo tudi biološke, psihološke in sociološke vidike staranja. Monografija je namenjena raziskovalcem, visokošolskim učiteljem, študentom, raznim strokovnjakom na področju zdravstva in tistim, ki se zanimajo za dobro počutje starejših odraslih.

136 str., 16 EUR | Predogled