Promocijska gradiva

 • Dobrodošli v Portorožu, dobrodošli na Turistici!
  FlipBook | PDF | HTML5
 • Go UP! University of Primorska Study Offer in English Language.
  FlipBook | PDF | HTML5
 • Mavrič, Frenk, ur., 2014. Univerza na Primorskem danes in jutri | Università del Litorale oggi e domani | University of Primorska Today and Tomorrow.
  FlipBook | PDF | HTML5
 • Postani UP! Informacije o študiju na Univerzi na Primorskem.
  FlipBook | PDF | HTML5
 • Sodobna in v študenta usmerjena fakulteta: vodnik po študijskih programih UP Fakultete za humanistične študije 2016/2017.
  FlipBook | PDF | HTML5
 • Study at the University of Primorska: Enrollment Guide for Foreigners.
  PDF  | FlipBook | HTML5
 • UP FAMNIT – 10 let poti navzgor.
  FlipBook | PDF | HTML5
 • Vinkler, Jonatan, ur., 2014. Slovenistika v Kopru: Rok uporabe ∞ neomejen.
  FlipBook | PDF | HTML5
 • Vinkler, Jonatan, in Aleš Gačnik, ur., 2015. Livade 1.0: bionaravoslovni center.
  FlipBook | PDF | HTML5
 • Welcome to PORTOROŽ, Welcome to TURISTICA!
  FlipBook | PDF | HTML5
 • Welcome Guide: Information for Exchange Students of the University of Primorska.
  PDF  | FlipBook
 • Welcome to the University of Primorska, Faculty of Mathematics, Natural Sciences and Information Technologies
  FlipBook | PDF | HTML5