Glasbenopedagoški zbornik Akademije za glasbo v Ljubljani

The Journal of Music Education of the Academy of Music in Ljubljana

ISSN 1318-6876 | E-ISSN 2712-3987


• Tekoča številka | Current Issue
• Pretekle številke | Past Issues


Glasbenopedagoški zbornik Akademije za glasbo v Ljubljani je revija, usmerjena v glasbeno pedagogiko. Objavlja znanstvene prispevke slovenskih in tujih raziskovalcev, ki so nastali na podlagi teoretičnih in empiričnih raziskav. Poleg prispevkov z glasbenopedagoškega področja objavlja tudi prispevke iz glasbene teorije, muzikologije, akustike, estetike in drugih z glasbo povezanih ved. Objavljeni prispevki so temeljni za razvoj in oblikovanje slovenske znanstvene in strokovne glasbenopedagoške terminologije.
Na glasbenopedagoškem področju se tematsko posveča različnim raziskovalnim temam, povezanim s celotno vertikalo splošnega izobraževanja in specialnega glasbenega izobraževanja. Pozornost namenja tudi obravnavi tem, povezanih s šolsko politiko, umeščenostjo glasbenega izobraževanja v različne nacionalne izobraževalne sisteme ter obravnavi tem, ki segajo na področje vseživljenjskega učenja.
V tematskih številkah celovito znanstveno obravnava posamezne slovenske skladatelje, ki so delovali tudi na pedagoškem področju. Z njimi zapolnjuje vrzeli na področju zgodovine slovenske glasbene pedagogike in prispeva k znanstvenim dognanjem na področjih slovenske glasbene ustvarjalnosti in poustvarjalnosti polpretekle dobe.


Mednarodni indeksi | Indexing and Abstracting
RILM · EBSCO · ProQuest


Uredništvo | Editorial Office
Akademija za glasbo Univerze v Ljubljani, Stari trg 34, 1000 Ljubljana

Glavni in odgovorni urednici | Editors in Chief
Branka Rotar Pance, Akademija za glasbo Univerze v Ljubljani,
branka.rotarpance@ag.uni-lj.si

Darja Koter, Akademija za glasbo Univerze v Ljubljani,
katarina.habe@ag.uni-lj.si

Asistentka uredništva | Editorial Assistant
Tina Bohak Adam, Akademija za glasbo Univerze v Ljubljani,
tina.bohak@ag.uni-lj.si

Uredniški odbor | Editorial Board
Michele Biasutti, University of Padova, Italy
Tina Bohak Adam, Univerza v Ljubljani, Slovenija
Bogdana Borota, Univerza na Primorskem, Slovenija
Snježana Dobrota, University of Split, Croatia
Rūta Girdzijauskienė, Lithuanian Academy of Music and Theatre, Lithuania
Sanja Kiš Žuvela, University of Zagreb, Croatia
Darja Koter, Univerza v Ljubljani, Slovenija
Gabrijela Karin Konkol, The Stanisław Moniuszko Academy of Music in Gdansk, Poland
Tatjana Marković, Univerity of Arts in Belgrade, Serbia
Andrej Misson, Univerza v Ljubljani, Slovenija
Nicole Molumby, Boise State University, USA
Branka Rotar Pance, Univerza v Ljubljani, Slovenija
Sabina Vidulin, Juraj Dobrila University of Pula, Croatia
Katarina Zadnik, Univerza v Ljubljani, Slovenija


Glasbenopedagoški zbornik Akademije za glasbo v Ljubljani
je prosto dostopna revija pod pogoji Creative Commons CC BY-SA 4.0.
Vsi članki so prosto in stalno dostopni na spletni strani revije takoj po objavi,
brez registracije ali naročnine. Bralci lahko brez omejitev berejo, shranjujejo, kopirajo, razširjajo in tiskajo celotna besedila vseh člankov; po njih lahko tudi brskajo in nanje naredijo povezave ter jih uporabljajo na vse druge zakonite načine.
Revijo arhivira Narodna in Univerzitetna knjižnica.

The Journal of Music Education of the Academy of Music in Ljubljana
is an open access journal distributed under the terms of the
Creative Commons CC BY-SA 4.0 licence.
All articles are freely and permanently accessible online immediately
upon publication, without subscription charges or registration barriers.
Readers are allowed to read, download, copy, distribute, print, search,
or link to the full texts of all articles and to use them for any other lawful purpose.
The Journal is archived by the National and University Library of Slovenia.