Studia universitatis hereditati

E-ISSN 2350-5443

Studia universitatis hereditati je humanistična znanstvena revija za raziskave in teorijo kulturne dediščine z mednarodnim uredniškim odborom. Objavlja znanstvene in strokovne članke s širšega področja kulturne dediščine (arheologija, arhitektura, etnologija, jezikoslovje, literarna, kulturna, glasbena, intelektualna, religijska, vojaška zgodovina, zgodovina idej itn.) in pregledne članke ter recenzije tako domačih kot tujih monografij z omenjenih področij. Vsi znanstveni članki so recenzirani.  Revija izhaja dvakrat letno. Izdaja jo Založba Univerze na Primorskem za potrebe Fakultete za humanistične študije. Poglavitni namen revije je prispevati k razvoju raziskav kulturne dediščine v najširšem in k topoglednemu interdisciplinarnemu pristopu k teoretičnim in praktičnim raziskovalnim vprašanjem. Tako revija posebno pozornost namenja razvoju slovenske znanstvene in strokovne terminologije, konceptov in paradigem na področju raziskovanja kulturne dediščine v okviru humanističnih ved.
• Navodila avtorjem 
 | Guidelines for authors


Glavni in odgovorni urednik
Gregor Pobežin, Univerza na Primorskem, Slovenija, gregor.pobezin@fhs.upr.si

Izvršni urednik
Jonatan Vinkler, Univerza na Primorskem, Slovenija, editor.vinkler@gmail.com

Uredniški odbor
Zdravka Hincak, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska
Matej Hriberšek, Univerza v Ljubljani, Slovenija
Katja Hrobat Virloget, Univerza na Primorskem, Slovenija
Irena Lazar, Univerza na Primorskem, Slovenija
Maša Sakara Sučevič, Pokrajinski muzej, Koper, Slovenija
Alenka Tomaž, Univerza na Primorskem, Slovenija
Tomislav Vignjevič, Univerza na Primorskem, Slovenija
Jonatan Vinkler, Univerza na Primorskem, Slovenija
Paola Visentini, Museo Friulano di Storia Naturale, Italia


Studia universitatis hereditati je prosto dostopna revija pod pogoji
Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0 License.
Obravnava in objava člankov je brezplačna.
Revijo arhivira Narodna in Univerzitetna knjižnica.