Management

 • Biloslavo, Roberto, in Kljajić-Dervić, Mirela. 2016. Dejavniki uspešnosti managementa znanja.
  FlipBook | PDF | HTML5
 • Bojnec, Štefan, Josef C. Brada and Masaaki Kuboniwa, eds. 2012. Overcoming the Crisis: Economic and Financial Developments in Asia and Europe
  PDF
 • Čepar, Žiga. 2010. Visokošolsko izobraževanje v Sloveniji.
  PDF | FlipBook
 • Faganel, Armand, in Anita Trnavčević, 2017. Marketizacijski diskurz v izobraževanju:
  dekonstrukcija znanstvene publicistike.
  FlipBook | PDF | HTML5
 • Faganel, Armand, in Anita Trnavčević, 2016. Diskurz marketizacije javnega visokošolskega izobraževanja skozi časopisne članke.
  FlipBook | PDF | HTML5
 • Gomezelj Omerzel, Doris, 2015. Inovativnost kot ključni dejavnik uspešnosti podjetja.
  FlipBook | PDF | FlipBook for iPad
 • Gričar, Sergej, Barbara Rodica and Štefan Bojnec, 2016. Sandwich Management.
  FlipBook | PDF | HTML5
 • Gričar, Sergej, in Štefan Bojnec. 2016. Aplikacija metodologije časovnih serij na primeru turističnih cen.
  FlipBook | PDF | HTML5
 • Hojnik, Jana. 2017. In Pursuit of Eco-innovation: Drivers and Consequences of Eco-Innovation at Firm Level.
  FlipBook | PDF | HTML5
 • Lagunes Martínez, Gabriel, and Šefan Bojnec. 2017. Novel Food Consumption
 • | PDF |
 • Kern, Peter, in Štefan Bojnec. 2017. Trg upravljanja nepremičnin.
  FlipBook | PDF | HTML5
 • Kavčič, Klemen, in Klemen Bončina. 2016. Načrtovanje organizacijske politike ob vključevanju zunanjega izvajanja dejavnosti.
  FlipBook | PDF | HTML5
 • Kosi, Tanja, Bojan Nastav in Primož Dolenc. 2012. Upravljanje raznolikosti v slovenskih in tujih podjetjih.
  PDF  | FlipBook
 • Kostanjevec, Bojana, in Doris Gomezelj Omerzel. 2013. Podjetniška usmerjenost v družinskih podjetjih.
  FlipBook | PDF
 • Martinčič, Romana, in Roberto Biloslavo. 2017. Vodenje sprememb v zdravstvenih organizacijah: primer slovenskih bolnišnic.
  FlipBook | PDF | HTML5
 • Mevlja, Bojan, in Klemen Kavčič. 2016. Vpliv deležnikov na razvoj nevladnih izobraževalnih organizacij.
  FlipBook | PDF | HTML5
 • Moretti, Melita, in Mirko Markič. 2016. Trajnostno upravljanje s pitno vodo v predelovalni dejavnosti.
  FlipBook | PDF | HTML5
 • Moretti, Melita, in Mirko Markič, ur. 2017. Organizacijska kultura in organizacijska klima: teorija, praksa in raziskave v Sloveniji.
  FlipBook | PDF | HTML5
 • Novak, Rajko, in Aleksander Janeš. 2017. Merjenje zrelosti procesne usmerjenosti.
 • FlipBook | PDF | HTML5
 • Podbrežnik, Igor, in Štefan Bojnec. 2013. Ugotavljanje kakovosti storitev v splošnih knjižnicah.
  FlipBook | PDF
 • Rižnar, Igor, ur. 2017. Jezikovno izobraževanje in podjetja.
  FlipBook | PDF | HTML5
 • Rižnar, Igor, in Klemen Kavčič, ur. 2017. Connecting Higher Education Institutions with Small and Medium-Sized Enterprises.
  FlipBook | PDF | HTML5
 • Ruzzier, Mitja et al., 2011. Slovenski raziskovalci na razpotju: analiza in predlog ukrepov za spodbujanje in večjo učinkovitost znanstveno-raziskovalne dejavnosti.
  PDF
  | FlipBook
 • Teslić Čož, Urša, in Štefan Bojnec. 2011. Strateško povezovanje neodvisnih filmskih distributerjev.
  PDF | FlipBook
 • Ujčič, Anton, in Viktorija Florjančič. 2017. Javna uprava v računalniškem oblaku.
  FlipBook | PDF | HTML5
 • Tomšič, Nastja. 2016. Konkurenčnost malih in srednje velikih podjetij v globalnem trajnostnem razvoju.
  FlipBook | PDFHTML5
 • Zirnstein, Elizabeta. 2016. Izumi, avtorska dela in drugi rezultati ustvarjalnosti in inovativnosti delovnem razmerju.
  FlipBook | PDF | HTML5
 • Žampa, Sabina, in Štefan Bojnec. 2013. Subvencije v tehnološko opremo in uspešnost podjetij.
  FlipBook | PDF

Izbor izdaj Založbe Univerze na Primorskem s področja managementa je dostopen tudi na EconPapers. Publikacije, izdane pred letom 2016 pri založbi Fakultete za management, so dostopne na spletnih straneh Fakultete za management.