Studia musicologica Labacensia

Glavni urednik ■ Jernej Weiss
Odgovorni urednik ■ Jonatan Vinkler
Tehnična urednica ■ Tjaša Ribizel
Uredniški odbor ■ Matjaž Barbo, Primož Kuret, Helmut Loos, Lubomír Spurný,
John Tyrrell(†), Michael Walter, Jernej Weiss

ISSN 2536-2445


Weiss, Jernej, ur. 2017. Glasbene migracije: stičišče evropske glasbene raznolikosti/Musical Migrations: Crossroads of European Musical Diversity.

Studia musicologica Labacensia 1.
ISBN 978-961-6984-94-2 (pdf)
ISBN 978-961-6984-95-9 (html)
ISBN 978-961-6984-96-6 (tiskana izdaja)

FlipBook | PDF | HTML5

 

 

 

 

Weiss, Jernej, ur. 2018. Nova glasba v »novi« Evropi med obema svetovnima vojnama/New Music in the “New” Europe between the Two World Wars.

Studia musicologica Labacensia 2.
ISBN 978-961-7023-72-5 (pdf)
ISBN 978-961-7023-73-2 (html)
ISBN 978-961-7023-74-9 (tiskana izdaja)
DOI 10.26493/978-961-7023-72-5

FlipBook | PDF | HTML5

 

 

 

 

Weiss, Jernej, ur. 2019. Vloga nacionalnih opernih gledališč v 20. in 21. stoletju/The Role of National Opera Houses in the 20th and 21st Centuries

Studia musicologica Labacensia 3.
ISBN 978-961-7055-50-4 (pdf)
ISBN 978-961-7055-51-1 (html)
ISBN 978-961-7055-52-8 (tiskana izdaja)
DOI 10.26493/978-961-7055-50-4

FlipBook | PDF | HTML5

 

 

 


Izdaje v zbirki Studia musicologica Labacensia so prosto dostopne pod pogoji
Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0 License.