Edukacijske vede

 • Bratož, Silva, ur. 2017. Razsežnosti sodobnih učnih okolij / Dimensions of Contemporary Learning Environments.
  28,00 EUR | Predogled
 • Bratož, Silva, in Mojca Žefran. 2018. English for Education Studies. 2. izdaja.
  12,00 EUR | Predogled
 • Cencič, Miroslava. 2018.  Osnovna šola na slovenskem narodnem ozemlju.
  36,00 EUR | Predogled
 • Čotar Konrad, Sonja, in Sonja Rutar. 2018. Od konkretne izkušnje do reflektiranih spoznanj: dnevnik Praktičnega usposabljanja 1
  Brezplačno | PDF |
 • Čotar Konrad, Sonja, in Tina Štemberger, ur. 2018. Strokovne podlage za didaktično uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije in priporočila za opremljenost šol.
  Brezplačno | FlipBook | PDF | HTML5
 • Drobnič, Janez. 2018. Kariera in osebe s posebnimi potrebami.
  24,00 EUR | Predogled
 • Hozjan, Dejan, ur., 2015. Razvijanje kakovosti na Univerzi na Primorskem.
  Brezplačno | FlipBook | PDF | FlipBook for iPad
 • Kranjčan, Mitja. 2016. Od igre do projekta.
  20,00 EUR | Predogled
 • Kukanja Gabrijelčič, Mojca. 2017. Poučevanje nadarjenih učencev v osnovni šoli.
  20,00 EUR | Predogled
 • Kukanja Gabrijelčič, Mojca, in Keli Gorela. 2018.  Nadarjenost na predšolski stopnji.
  20,00 EUR | Predogled
 • Kukanja Gabrijelčič, Mojca, in Maruška Seničar Željeznov, ur. 2018. Teaching Gifted and Talented Childrenin A New Educational Era.
  Brezplačno | FlipBook | PDF | FlipBook for iPad
 • Lepičnik Vodopivec, Jurka, in Maja Hmelak. 2016. Strokovni izzivi vzgojiteljskega poklica.
  12,00 EUR | Predogled
 • Lepičnik Vodopivec, Jurka, in Maja Hmelak. 2017. The Importance of Education in Kindergarten.
  12,00 EUR | Predogled
 • Lepičnik Vodopivec, Jurka, in Maja Hmelak. 2018. Vzgojitelj predšolskih otrok in skrb za lastni profesionalni razvoj.
  14,00 EUR | Predogled
 • Marovič, Mateja, in Andreja Sinjur. 2018. Večdimenzionalnost socialnopedagoških diskurzov.
  Brezplačno | FlipBook | PDF | HTML5
 • Mešinović, Sanela, Mara Cotič in Amalija Žakelj. 2017. Učenje in poučevanje geometrije v osnovni šoli.
  Brezplačno | Predogled
 • Pegan, Nika, Urška Čeklić in/and Tadeja Volmut, ur./eds., 2015. Izmerimo in razgibajmo uro športa v šoli / Let’s measure and diversify a physical education class.
  Brezplačno | FlipBook | PDF | FlipBook for iPad
 • Rutar, Sonja, Sonja Čotar Konrad, Tina Štemberger in Silva Bratož, ur. 2017. Vidiki internacionalizacije in kakovosti v visokem šolstvu / Perspectives of  Internationalisation and Quality in Higher Education.
  28,00 EUR | Predogled 
 • Teršek, Andraž. 2017. Socialna ustavna demokracija: iz filozofije in teorije v prakso.
  25,00 EUR | Predogled