Edukacijske vede

 • Bratož, Silva, ur. 2017. Razsežnosti sodobnih učnih okolij / Dimensions of Contemporary Learning Environments.
  Tiskana izdaja | 28,00 EUR
 • Bratož, Silva, and Mojca Žefran. 2016. English for Education Studies. 2nd. ed.
  Tiskana izdaja | 12,00 EUR
 • Hozjan, Dejan, ur., 2015. Razvijanje kakovosti na Univerzi na Primorskem.
  FlipBook | PDF | FlipBook for iPad
 • Kranjčan, Mitja. 2016. Od igre do projekta.
  Tiskana izdaja | 20,00 EUR
 • Kukanja Gabrijelčič, Mojca. 2017. Poučevanje nadarjenih učencev v osnovni šoli.
  Tiskana izdaja | 20,00 EUR
 • Lepičnik Vodopivec, Jurka, in Maja Hmelak. 2016. Strokovni izzivi vzgojiteljskega poklica.
  Tiskana izdaja | 12,00 EUR
 • Lepičnik Vodopivec, Jurka, in Maja Hmelak. 2017. The Importance of Education in Kindergarten.
  Tiskana izdaja | 12,00 EUR
 • Mešinović, Sanela, Mara Cotič in Amalija Žakelj. 2017. Učenje in poučevanje geometrije v osnovni šoli.
 • Tiskana izdaja | Brezplačno
 • Pegan, Nika, Urška Čeklić in/and Tadeja Volmut, ur./eds., 2015. Izmerimo in razgibajmo uro športa v šoli / Let’s measure and diversify a physical education class
  FlipBook | PDF | FlipBook for iPad