Arhivi Kategorije: Knjižne novosti

L’italiano in contesti plurilingui

Zbornik vsebuje povzetke prispevkov na mednarodnem znanstvenem sestanku »L’italiano in contesti plurilingui: incroci linguistico-culturali«. Na mednarodnem sestanku nastopajo raziskovalci in profesorji z alpsko-jadranskega prostora, ki proučujejo in poglabjajo stanje italijanskega jezika in kulture v stiku z drugimi kulturami.

Il libro contiene i riassunti dei contributi del convegno internazionale «L’italiano in contesti plurilingui: incroci linguistico-culturali». Al convegno internazionale partecipano i ricercatori e professori dell’area Alpe Adria che osservano e studiano lo stato della lingua e della cultura italiana in contatto con altre culture. 

FlipBook | PDF | FlipBook for iPad

Zdravje otrok in mladostnikov

Zbornik Zdravje otrok in mladostnikov prinaša prispevke z istoimenske konference, ki je potekala 20. septembra 2019 v Portorožu. V prispevkih avtorji predstavljajo aktualne študije in sodobne pristope, ki se uporabljajo v praksi na področju zdravstvene preventive in promocije zdravja otrok in mladostnikov. Publikacija je namenjena strokovnjakom iz prakse, raziskovalcem, visokošolskim učiteljem in študentom, ki se posredno ali neposredno ukvarjajo s področjem javnega zdravja in z njim povezanih strok.

FlipBook | PDF | FlipBook for iPad

Vzgoja in izobraževanje predšolskih otrok prvega starostnega obdobja

Znanstvena monografija Vzgoja in izobraževanje predšolskih otrok prvega starostnega obdobja izpostavlja potenciale otrok in vplive okolja na otrokov razvoj ter učenje. Vključuje predstavitev pristopov in strategij, ki lahko pomembno prispevajo k zagotavljanju integrirane, celovite in enovite vzgoje in izobraževanja, ter opozarja na nekatera pomembna vprašanja pri strokovnem delu in profesionalnem razvoju strokovnih delavk vrtca. Odpira tudi vprašanja raziskovanja zgodnjega obdobja, razvoja in učenja otrok.

424 str., 30 EUR | Predogled | Nakup

 

Slovenska znanost

Monografija Slovenska znanost: akademska igra ali adut družbenega napredka govori o razvoju slovenske znanosti in predvsem znanstvene politike v zadnjih desetletjih. Izogne se ideološkemu označevanju (pred in po samostojnosti) in nam prepričljivo pokaže, da gre na tem področju za sistematičen razvoj. Sedanja znanstvena odličnost in izjemen položaj slovenske znanosti sta rezultat prizadevanj različnih generacij znanstvenikov pa tudi tistih odločevalcev, če naj uporabim ta izraz namesto slabšalnega »politiki«, ki so razumeli in dojeli, da je vložek v znanstveno raziskovanje vložek v razvoj in bodočnost. Ob tem pa knjiga opozarja tudi na stranpoti, napačne in enostavno slabe odločitve, ki so, žal prepogosto in včasih celo v trenutku, zaustavile ali uničile večletna prizadevanja. Primož Južnič

190 str., 24 EUR | Predogled | Nakup

 

The Role of National Opera Houses in the 20th and 21st Centuries

The focus of research interest in the third monographic publication in the collection Studia musicologica Labacensia, entitled The Role of National Opera Houses in the 20th and 21st Centuries, is the study of the broader, socially conditioned, institutional and musical frameworks of the activity of national opera houses in this period, with a particular focus on the centenary of the foundation or  commencement of activity of the National Theatre Opera in Ljubljana.

Studia musicologica Labacensia 3

FlipBook | PDF | HTML5

 

Women, Migrations and Health

Today, migration is a global reality. People leave their homelands for various reasons such as poverty and low incomes, high unemployment, persecution and poor respect of human rights, internal conflict and war, etc. In recent times, our region and the area of neighbouring Italy have seen a growing number of migrant women migrate from their own country for reasons to do with reproductive health or birth. In fact, for many migrant women, issues associated with insufficient or poor sexual and reproductive health in their countries can lead to worse perinatal outcomes than those experienced by women generally.

FlipBook | PDF | FlipBook for iPad

Osnovna šola na slovenskem narodnem ozemlju

Široka in zahtevna interdisciplinarna problematika razvoja osnovnega šolstva na slovenskem je bila doslej pomanjkljivo obdelana v strokovni in znanstveni literaturi, zato je delo Osnovna šola na slovenskem narodnem ozemlju avtorice dr. Miroslave Cencič več kot potrebna monografija s področja šolske zgodovine. Raziskovalka je v svoj opus zajela razvoj osnovnih oblik, ki strukturirajo vzgojno-izobraževalni sistem v neposredni povezavi z družbenim kontekstom. S svojimi bogatimi izkušnjami in strokovnostjo je izoblikovala znanstveno monografijo, ki je hkrati tudi študijski pripomoček za študente družboslovnih študijskih smeri.

528 str., 36 EUR | Nakup

 

Kariera in osebe s posebnimi potrebami

Znanstvena monografija Kariera in osebe s posebnimi potrebami doc. dr. Janeza Drobniča celovito obravnava problematiko vseživljenjskega kariernega razvoja oseb s posebnimi potrebami v sodobni družbi. Kot problemsko izhodišče postavlja pozicioniranje teh oseb na trgu dela, ki so glede na izkaze v negotovem, podrejenem in neenakem položaju v smislu poklicnih možnosti teruresničevanja kariere, kar zahteva osmišljeno intervencijo.

256 str., 24 EUR | Nakup

 

Nadarjenost na predšolski stopnji

Znanstvena monografija Nadarjenost na predšolski stopnji zapolnjuje dolgoletno zanemarjeno in spregledano tematiko v teoretskem in praktičnem pogledu. Monografija se inovativno trudi enakovredno vključevati starše v procese konceptualizacije, identifikacije in edukacije mlajših nadarjenih otrok. Ne samo, da monografija predstavlja natančno sintezo vsega dosedanjega slovstva s področja mlajših nadarjenih otrok, v njej avtorici nakazujeta tudi inovativne smeri nadaljnjega raziskovanja.

180 str., 20 EUR | Nakup

 

Vzgojitelj predšolskih otrok in skrb za lasten profesionalni razvoj

Znanstvena monografija Vzgojitelj predšolskih otrok in skrb za lasten profesionalni razvoj se osredotoča na vzgojitelja predšolskih otrok z vidika profesionalca v svojem poklicu, ki za svojo profesionalnost skrbi tako s stalnim strokovnim izpopolnjevanjem kot osebnostnim razvojem. Gre za sistematično zasnovano in vsebinsko bogato monografijo, ki jo odlikuje znanstveni in strokovni pregled področja profesionalnega razvoja  vzgojiteljev predšolskih otrok na področju Slovenije nekoč in danes.

122 str., 14 EUR | Nakup