Page 1 - Stati inu obstati, revija za vprašanja protestantizma, letnik XIV (2018), številka 27, ISSN 2590-9754
P. 1
TI INU OBSTATI
Revija za vprašanja protestantizma

IZ VSEBINE

Marko Kerševan
Reformatorska teologija
in »moderni človek«

Jonatan Vinkler
Ali je mogoče o Luthru pisati
enako kot v preteklosti?
Imaginarij Luthra skozi čas
– razmerje do historiografskih
paradigem

ISSN 2590-9754 Peter Kuzmič
junij 2018 Cerkev in Božje kraljestvo
Ivan Cankar o(b) Trubarju
27/18 Gerhard Giesemann o »problemu
s Trubarjem« in Trubarjevi
teologiji
Portret: Matija Murko (1861–1952)
   1   2   3   4   5   6