Page 1 - Fink Babič, Sonja, Borut Kodrič, Roberto Biloslavo. 2018. Indeks okoljske uspešnosti in okoljsko poročanje podjetij predelovalne dejavnosti v Republiki Sloveniji. Koper: Založba Univerze na Primorskem.
P. 1
eks okoljske uspešnosti
in okoljsko poročanje podjetij
predelovalne dejavnosti
v Republiki Sloveniji

Sonja Fink Babič
Borut Kodrič
Roberto Biloslavo
   1   2   3   4   5   6