Page 1 - Moretti, Melita, in Mirko Markič (ur.). 2017. Organizacijska kultura in organizacijska klima: Teorija, praksa in raziskave v Sloveniji. Koper. Založba Univerze na Primorskem
P. 1
anizacijska kultura
in organizacijska klima

Uredila
Melita Moretti
Mirko Markič
   1   2   3   4   5   6