Page 1 - Novak, Rajko, in Aleksander Janeš. 2017. Merjenje zrelosti procesne usmerjenosti. Koper: Založba Univerze na Primorskem
P. 1
jenje zrelosti
procesne usmerjenosti

Rajko Novak
Aleksander Janeš
   1   2   3   4   5   6