Page 1 - Dobrodošli v Portorožu, dobrodošli na Turistici! Ur. Žana Čivre in Aleksandra Brezovec. Koper: Založba Unvierze na Primorskem.
P. 1
obrodošli v
PORTOROŽU,
Dobrodošli na

TURISTICI!

“Turistica – vaša popotnica
v svet turizma”
   1   2   3   4   5   6