Založba Univerze na Primorskem
Titov trg 4, SI-6000 Koper
zalozba@upr.si
www.hippocampus.si
Univerza na Primorskem
Titov trg 4, SI-6000 Koper
info@upr.si
www.upr.si

Založba Univerze na Primorskem
University of Primorska Press

Vodja založbe
Managing Editor

Alen Ježovnik

Glavni urednik
Editor in Chief

Jonatan Vinkler

Uredniški odbor
Editorial Board

Katarina Babnik
Štefan Bojnec
Aleksandra Brezovec
Boris Horvat
Dejan Hozjan
Alenka Janko Spreizer
Alen Ježovnik
Lenka Kavčič
Alan Orbanič
Gregor Pobežin
Andraž Teršek
Jonatan Vinkler

Znanstveni reviji
Scientific Journals
 • Založba Univerze na Primorskem skupaj s Protestantskim društvo Primoža Trubarja izdaja znanstveno revijo STATI INU OBSTATI za raziskave protestantizma z mednarodnim uredniškim sosvetom. Revija objavlja znanstvene in strokovne članke s širšo tematiko protestantizma (antropologija, jezikoslovje, religiologija, sociologija, teologija,  literarna, kulturna, glasbena, intelektualna, religijska, vojaška zgodovina, zgodovina idej itn.), pregledne članke, recenzije tako domačih kot tujih monografij in prevode z omenjenih področij; izhajala bo dvakrat letno.

 • Založba Univerze na Primorskem izdaja znanstveno revijo STUDIA UNIVERSITATIS HEREDITATI za področje raziskav in teorije kulturne dediščine. Znanstvena revija ima mednarodni uredniški odbor. Objavlja znanstvene in strokovne članke s širšega področja kulturne dediščine (arheologija, arhitektura, etnologija, jezikoslovje, literarna, kulturna, glasbena, intelektualna, religijska, vojaška zgodovina, zgodovina idej itn.) in pregledne članke ter recenzije tako domačih kot tujih monografij z omenjenih področij. Izhaja dvakrat letno.

Novosti
New Publications
2015
 • Gosar, Anton, Miha Koderman, and Mariana Rodela, eds., 2015. Dark Tourism. Post-WWI Destinations of Human Tragedies and Opportunities for Tourism Development. Proceedings of International Workshop.
  FlipBook | PDF | FlipBook for iPad

 • Petelin, Ana, Mihaela Jurdana, Zala Jenko Pražnikar, Maša Černelič Bizjak in Mojca Bizjak, ur., 2015. Razumeti debelost.
  FlipBook | PDF | FlipBook for iPad

 • Go UP! University of Primorska Study Offer in English Language.
  FlipBook | PDF | FlipBook for iPad

 • Vinkler, Jonatan, in Jernej Weiss, ur., 2015. Musica et Artes: ob osemdesetletnici Primoža Kureta.
  FlipBook | PDF | FlipBook for iPad
2014
 • Ivankovič, Gordana, in Mateja Jerman. 2014. Poslovne finance v turizmu.
  FlipBook | PDF | FlipBook for iPad

 • Fister jr., Iztok, and Andrej Brodnik, eds., 2014. StuCoSReC. Proceedings of the 1st Student Computer Science Research Conference.
  FlipBook | PDF | FlipBook for iPad

 • Welcome Guide: Information for Exchange Students of the University of Primorska.
  FlipBook | PDF | FlipBook for iPad

 • Mavrič, Frenk, ur., 2014. Univerza na Primorskem danes in jutri | Università del Litorale oggi e domani | University of Primorska Today and Tomorrow.
  FlipBook | PDF | FlipBook for iPad

 • Petelin, Ana, ur., 2014. Slovenski dan dietetikov in nutricionistov ■ Slovenian day of dietitians and nutritionists. Zbornik prispevkov / Proceedings.
  FlipBook | PDF | FlipBook for iPad

 • Ellingham, Mark, Mariusz Meszka, Primož Moravec and Enes Pasalic. 2014 PhD Summer School in Discrete Mathematics. Famnit Lectures / Famnitova predavanja 3.
  FlipBook | PDF | FlipBook for iPad

 • Mušič, Katarina, Tina Kociper in Marijana Sikošek, ur., 2014. Turizem in management. Na poti k uspešni poslovni prihodnosti. Večavtorska monografija / Proceedings.
  FlipBook | PDF | FlipBook for iPad

 • Blečić Kavur, Martina. 2014. Uhvati pravu ravnotežu! ■ Get the balance right!
  FlipBook | PDF

 • Vodeb, Ksenija. 2014. Turistična destinacija: sodobna obravnava koncepta.
  FlipBook | PDF | FlipBook for iPad

 • Rok, Marija. 2014. Validacija in verifikacija vseživljenjskega učenja.
  FlipBook | PDF | FlipBook for iPad

 • Kavur, Boris. 2014. Vse stvari štejejo (v majhnih količinah) ...
  FlipBook | PDF | FlipBook for iPad

 • Blečić Kavur, Martina. 2014. Dama iz Čikata ■ The Lady from Čikat ■ Dama iz Čikata.
  FlipBook | PDF | FlipBook for iPad

 • Vinkler, Jonatan, ur., 2014. Slovenistika v Kopru: Rok uporabe ∞ neomejen.
  FlipBook | PDF | FlipBook for iPad

 • Conder, Marston, Edward Dobson and Tatsuro Ito. 2014. PhD Summer School in Discrete Mathematics. Famnit Lectures / Famnitova predavanja 2.
  FlipBook | PDF | FlipBook for iPad

 • Štemberger Kolnik, Tamara, David Ravnik et al., ur., 2014. Zdravstvena nega v javnem zdravju / Nursing in Public Health. Druga znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo / Second scientific conference with international participation. Zbornik prispevkov / Proceedings.
  FlipBook | PDF | FlipBook for iPad

2013
 • Žampa, Sabina, in Štefan Bojnec. 2013. Subvencije v tehnološko opremo in uspešnost podjetij.
  FlipBook | PDF

 • Kostanjevec, Bojana, in Doris Gomezelj Omerzel. 2013. Podjetniška usmerjenost v družinskih podjetjih.
  FlipBook | PDF

 • Nemec Rudež, Helena. 2013. Potovalna dejavnost v sodobnem okolju.
  FlipBook | PDF

 • Rižnar, Igor. 2013. Antologiziranje in prevajanje poezije.
  FlipBook | PDF

 • Podbrežnik, Igor, in Štefan Bojnec. 2013. Ugotavljanje kakovosti storitev v splošnih knjižnicah.
  FlipBook | PDF

 • Remnants of First World War (WWI) - Research, Renovation and Rejuvenation of Cultural Tourism Sites
  FlipBook | PDF

 • 4. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo. Turizem, izobraževanje in management 2013: Soustvarjanje uspešne poslovne prihodnosti. Zbornik povzetkov.
  PDF

 • Konstantinova, Elena. 2013. Some Problems on Cayley Graphs. Famnit Lectures / Famnitova predavanja 1.
  FlipBook | PDF

 • Lesjak, Miha, Aleksandra Brezovec in Helena Nemec Rudež, ur., 2013. Innovative Marketing for Coastal Destinations.
  FlipBook | PDF

 • De Leo, Diego, 2013. Prelomnice - neobičajno popotovanje v globine samomora |predogled|.*
  * Pri izdaji sta sodelovala Inštitut Andrej Marušič Univerze na Primorskem in Ozara Slovenije, nacionalno združenje za kakovost življenja.
  FlipBook | FlipBook for iPad

 • META Humanities - The Mediterranean Summer School of Theoretical and Applied Humanities: Mediterranean Identities.
  PDF

 • Abstracts of the CSASC 2013 / Joint Mathematical Conference.
  PDF  | FlipBook

 • Study at the University of Primorska: Enrollment Guide for Foreigners.
  PDF  | FlipBook | FlipBook for iPad

 • Ivankovič, Gordana, in Mateja Jerman. 2013. Osnove računovodstva v turizmu |predogled|.
  PDF 

2012
 • Bojnec, Štefan, Josef C. Brada and Masaaki Kuboniwa, eds., 2012. Overcoming the Crisis: Economic and Financial Developments in Asia and Europe
  PDF

 • Zadel, Aleksander, ur. 2012. Zbornik projekta IDO Primorske: Kakovost delovnega okolja v Sloveniji 2009-2012.
  PDF | FlipBook

 • Babnik, Katarina, in Martina Kocbek, ur., 2012. Slovenski dan dietetike / Slovenian day of dietetics. Prva znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo / First scientific conference with international participation. Zbornik prispevkov / Proceedings.
  PDF | FlipBook

 • Kukanja, Marko. 2012. Management prehrambenih obratov - operativni procesi |predogled|.
  PDF  | FlipBook

 • Welcome Guide: Information for Exchange Students of the University of Primorska.
  PDF  | FlipBook

 • Vukasović, Tina. 2012. Trženje - Od temeljev trženja do strateškega tržnega načrtovanja |predogled|.
  PDF  | FlipBook

 • Mlinar, Anton. 2012. Etika življenja: pogled od znotraj.
  PDF  | FlipBook

 • Kosi, Tanja, Bojan Nastav in Primož Dolenc. 2012. Upravljanje raznolikosti v slovenskih in tujih podjetjih.
  PDF  | FlipBook

 • Florjančič, Viktorija. 2012. Urejanje besedil z odprtokodnimi urejevalniki.
  PDF | FlipBook

 • Babnik, Katarina, in Martina Kocbek, ur., 2012. Raziskovanje študentov zdravstvenih ved in evropsko leto aktivnega staranja ter medgeneracijske solidarnosti: zbornik prispevkov 4. študentske konference s področja zdravstvenih ved.
  PDF | FlipBook

2011
 • Brodnik, Andrej, and Gábor Galambos, eds., 2011. MATCOS-10: Proceedings of the 2010 Mini-Conference on Applied Theoretical Computer Science.
  PDF | FlipBook

 • Ruzzier, Mitja et al., 2011. Slovenski raziskovalci na razpotju: analiza in predlog ukrepov za spodbujanje in večjo učinkovitost znanstveno-raziskovalne dejavnosti.
  PDF | FlipBook

 • Teslić Čož, Urša, in Štefan Bojnec. 2011. Strateško povezovanje neodvisnih filmskih distributerjev.
  PDF | FlipBook

 • Svetlič, Rok, ur. 2011. K novi paradigmi pravičnosti.
  PDF | FlipBook

2010
 • Čepar, Žiga. 2010. Visokošolsko izobraževanje v Sloveniji.
  PDF | FlipBook

 • Svetlič, Rok. 2010. Izbrana poglavja iz politične morale.
  PDF | FlipBook

* Poleg objavljenih publikacij Založba Univerze na Primorskem izdeluje tudi el. knjige (flipbook), prelome in drobne tiskovine (oblikovanje, postavitev in priprava za tisk) za potrebe članic in rektorata Univerze na Primorskem (zloženke, plakati, dopisni listi, dopisni bloki, vabila ...).
# Flipbooki so kompatibilni z zadnjo verzijo Adobe Flash Player, pdf-ji pa z Adobe Acrobat Player 7.0 in višjim.

Gostovanje in domene zagotavlja Gostovanje
           Neo-serv.


bodrum escort bayan porno izle
kayseri escort
mobil sex
teen porno
kuşadası escort