Založba Univerze na Primorskem
Titov trg 4, SI-6000 Koper
zalozba@upr.si
www.hippocampus.si
Univerza na Primorskem
Titov trg 4, SI-6000 Koper
info@upr.si
www.upr.si

Založba Univerze na Primorskem
University of Primorska Press

Vodja založbe
Managing Editor

Alen Ježovnik

Glavni urednik
Editor in Chief

Jonatan Vinkler

Uredniški odbor
Editorial Board

Katarina Babnik
Štefan Bojnec
Aleksandra Brezovec
Boris Horvat
Dejan Hozjan
Alenka Janko Spreizer
Alen Ježovnik
Lenka Kavčič
Alan Orbanič
Gregor Pobežin
Andraž Teršek
Jonatan Vinkler

Novosti
New Publications
 • Ellingham, Mark, Mariusz Meszka, Primož Moravec, Enes Pasalic, 2014. 2014 PhD Summer School in Discrete Mathematics. Famnit Lectures / Famnitova predavanja 3.
  FlipBook | PDF | FlipBook for iPad

 • Mušič, Katarina, Tina Kociper in Marijana Sikošek. ur. 2014. Turizem in management. Na poti k uspešni poslovni prihodnosti. Večavtorska monografija / Proceedings.
  FlipBook | PDF | FlipBook for iPad

 • Blečić Kavur, Martina. 2014. Uhvati pravu ravnotežu! ■ Get the balance right!
  FlipBook | PDF
2014
 • Založba Univerze na Primorskem izdaja znanstveno revijo STUDIA UNIVERSITATIS HEREDITATI za področje raziskav in teorije kulturne dediščine. Znanstvena revija ima mednarodni uredniški odbor. Objavlja znanstvene in strokovne članke s širšega področja kulturne dediščine (arheologija, arhitektura, etnologija, jezikoslovje, literarna, kulturna, glasbena, intelektualna, religijska, vojaška zgodovina, zgodovina idej itn.) in pregledne članke ter recenzije tako domačih kot tujih monografij z omenjenih področij. Izhaja dvakrat letno.

 • Vodeb, Ksenija. 2014. Turistična destinacija: sodobna obravnava koncepta.
  FlipBook | PDF | FlipBook for iPad

 • Rok, Marija. 2014. Validacija in verifikacija vseživljenjskega učenja.
  FlipBook | PDF | FlipBook for iPad

 • Kavur, Boris. 2014. Vse stvari štejejo (v majhnih količinah) ...
  FlipBook | PDF | FlipBook for iPad

 • Blečić Kavur, Martina. 2014. Dama iz Čikata ■ The Lady from Čikat ■ Dama iz Čikata.
  FlipBook | PDF | FlipBook for iPad

 • Vinkler, Jonatan, ur. 2014. Slovenistika v Kopru: Rok uporabe ∞ neomejen.
  FlipBook | PDF | FlipBook for iPad

 • Conder, Marston, Edward Dobson, Tatsuro Ito. 2014. PhD Summer School in Discrete Mathematics. Famnit Lectures / Famnitova predavanja 2.
  FlipBook | PDF | FlipBook for iPad

 • Štemberger Kolnik, Tamara, David Ravnik et al. ur. 2014. Zdravstvena nega v javnem zdravju / Nursing in Public Health. Druga znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo / Second scientific conference with international participation. Zbornik prispevkov / Proceedings.
  FlipBook | PDF | FlipBook for iPad

 • Welcome to the University of Primorska, Faculty of Mathematics, Natural Sciences and Information Technologies
  FlipBook | PDF | FlipBook for iPad

2013

2012
 • Bojnec, Štefan, Josef C. Brada in Masaaki Kuboniwa, ur. 2012. Overcoming the Crisis: Economic and Financial Developments in Asia and Europe
  PDF

 • Zadel, Aleksander, ur. 2012. Zbornik projekta IDO Primorske: Kakovost delovnega okolja v Sloveniji 2009-2012.
  PDF | FlipBook

 • Babnik, Katarina, in Martina Kocbek, ur. 2012. Slovenski dan dietetike / Slovenian day of dietetics. Prva znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo / First scientific conference with international participation. Zbornik prispevkov / Proceedings.
  PDF | FlipBook

 • Kukanja, Marko. 2012. Management prehrambenih obratov - operativni procesi |predogled|.
  PDF  | FlipBook

 • Welcome Guide: Information for Exchange Students of the University of Primorska.
  PDF  | FlipBook

 • Vukasović, Tina. 2012. Trženje - Od temeljev trženja do strateškega tržnega načrtovanja |predogled|.
  PDF  | FlipBook

 • Mlinar, Anton. 2012. Etika življenja: pogled od znotraj.
  PDF  | FlipBook

 • Kosi, Tanja, Bojan Nastav in Primož Dolenc. 2012. Upravljanje raznolikosti v slovenskih in tujih podjetjih.
  PDF  | FlipBook

 • Florjančič, Viktorija. 2012. Urejanje besedil z odprtokodnimi urejevalniki.
  PDF | FlipBook

 • Babnik, Katarina, in Martina Kocbek, ur. 2012. Raziskovanje študentov zdravstvenih ved in evropsko leto aktivnega staranja ter medgeneracijske solidarnosti: zbornik prispevkov 4. študentske konference s področja zdravstvenih ved.
  PDF | FlipBook

2011
 • Brodnik, Andrej, in Gábor Galambos, ur. 2011. MATCOS-10: Proceedings of the 2010 Mini-Conference on Applied Theoretical Computer Science.
  PDF | FlipBook

 • Ruzzier, Mitja, idr. 2011. Slovenski raziskovalci na razpotju: analiza in predlog ukrepov za spodbujanje in večjo učinkovitost znanstveno-raziskovalne dejavnosti.
  PDF | FlipBook

 • Teslić Čož, Urša, in Štefan Bojnec. 2011. Strateško povezovanje neodvisnih filmskih distributerjev.
  PDF | FlipBook

 • Svetlič, Rok, ur. 2011. K novi paradigmi pravičnosti.
  PDF | FlipBook

2010
 • Čepar, Žiga. 2010. Visokošolsko izobraževanje v Sloveniji.
  PDF | FlipBook

 • Svetlič, Rok. 2010. Izbrana poglavja iz politične morale.
  PDF | FlipBook

* Poleg objavljenih publikacij Založba Univerze na Primorskem izdeluje tudi el. knjige (flipbook), prelome in drobne tiskovine (oblikovanje, postavitev in priprava za tisk) za potrebe članic in rektorata Univerze na Primorskem (zloženke, plakati, dopisni listi, dopisni bloki, vabila ...).

Gostovanje in domene zagotavlja Gostovanje
          Neo-serv.